Почитувани, со цел да го подобриме нашето работење и односот спрема Вас како наши клиенти, Ве молиме одвојте неоклку минути да ја пополните следната анкета.
Име Презиме
Емаил Адреса
Телефон

Колку често купувате слични производи како производите кои ги нуди нашата компанија?

Како сте задоволни од одговорите од нашите вработени на Вашите барања?

Како сте задоволни од Професионализмот на нашите вработени?

Колку сте задоволни од начинот и брзината на испорака на производи?

Колку сте задоволни од КВАЛИТЕТОТ на нашите производи?

Колку сте задоволни од ЦЕНАТА на нашите производи?

Колку сте задоволни од ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА?

Колку сте задоволни од ПОСТ-КУПОВНОТО ИСКУСТВО?

Колку често ги купувате нашите производи?

Како би ги споредиле нашите производи со производите понудени од другите компании?

Доколку имате предлози и коментари за подобрување на начинот на прием и работа на нашата продажна служба, Ве молиме наведете ги подолу: